?

Log in

No account? Create an account
Istanbul. Anadolu Hisari - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Istanbul. Anadolu Hisari [Jun. 24th, 2009|02:41 pm]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , ]

Фортеця Анадолу-хисари (Anadolu Hisarı, тобто «Азіатська», або «Анатолійська)) — перше із укріплень, побудованих турками на Босфорі (її звів в 1390 році султан Баязід Блискучий, який безуспішно намагався взяти Константинополь).
Анатолійська фортеця була зведена як пункт спостереження, її висота складає 25 метрів.
Пізніше фортеця була укріплена Султаном Мехмедом II, правнуком Баязіда.
Мехмед Завойовник, відновивши цю фортецю, поставив навпроти ще значнішу споруду — Румелі-хисари, про яку розповім у наступному пості.
Після падіння Константинополя фортеця використовувалося як в'язниця.

 


Пізніше укріплення втратили всяке військове значення, і шматок берега біля підніжжя Анадолу-хисари забудували витонченими заміськими особняками.У 1991—1993 роках фортеця була відреставрована і перетворена в музей, закритий для широкої публіки.
 
LinkReply