?

Log in

No account? Create an account
Аффтар - awawa1    - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Jul. 2nd, 2009|05:58 pm]
Андрій Бондаренко
Аффтар - awawa1 
 

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: higher_caps
2009-07-02 03:05 pm (UTC)
а автора awawa1?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-07-03 05:51 am (UTC)
Так, аффтар - awawa1?
Зараз додам :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: higher_caps
2009-07-04 09:16 pm (UTC)
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-07-06 07:05 am (UTC)
щиро дякую! :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: olena_krush
2009-07-06 08:50 am (UTC)
Альо, тут віртуальні шпіони кажуть, що у когось вчора був день народження? ;-)Правда?
А у мене не працюють сповіщення про коменти на мейл :-((
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-07-06 09:07 am (UTC)
Так, кажуть, що, начебто, правда :)))
(Reply) (Parent) (Thread)