?

Log in

No account? Create an account
Джуринський водоспад - Andy_Travel-UA [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

Джуринський водоспад [Sep. 15th, 2009|08:59 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Найкрасивіший в Україні водоспад знаходиться в найкрасивішому в Україні місці.
Червоноград – місто, якого вже понад півстоліття немає на картах, але воно і сьогодні викликає неабияке захоплення усіх, хто ступає на землю червоного кольору на півдні Тернопільської області.Про містичне місто Червоноград докладніше розповім найближчими днями, а поки що пропонує полюбуватися цим природним дивом і послухати його дзюркотіння.


 
 
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: detpixto
2009-09-15 06:12 am (UTC)
водограй...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-09-15 06:26 am (UTC)
буль-буль...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: haidamac
2009-09-15 09:39 am (UTC)
чогось земля у тебе на фотках не така червона, як у реалі...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-09-15 11:30 am (UTC)
Тому що після дощу!
А взагалі-то, то тебе треба спитати. Хто мені цей фотік порадив? :)
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-09-15 11:35 am (UTC)
Тримай: :)


(Reply) (Parent) (Thread)