?

Log in

No account? Create an account
ЛУКАВЦІ - Andy_Travel-UA — LiveJournal [entries|archive|friends|userinfo]
Андрій Бондаренко

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ЛУКАВЦІ [Sep. 18th, 2009|08:49 am]
Андрій Бондаренко
[Tags|, , , ]

Село ЛУКАВЦІ – батьківщина вже відомого нам українського політичного діяча кінця ХІХ – початку ХХ століття Миколи Василька (див. Берегомет-над-Серетом).

Лукавці вперше згадується в грамоті молдавського господаря Олександра Доброго від 16 лютого 1428 року. В подальшому в процесі перекладу зі старослов’янської на румунську, німецьку, українську та російську мови і навпаки – назва села відповідно змінюється: Лукавці – Лукавець-над-Серетом – Лукавець – Луковиця – Луківці. Однак, старожили завжди подовжували називати село Лукавцями. В 2005 році селу повернуто історичну назву.

В селі є чотири релігійні споруди. Перша з них: дерев’яна капличка, що знаходиться на початку села з боку Берегомету на відстані близько півкілометра від траси.


Ще є костел, що розташований в приватному будинку. Про його існування ні працівники сільради, ні прості мешканці, нічого не чули.
Крім костелу та каплички в селі є дві дерев’яні церкви. Відносно нові, початок ХХ століття. Перша з них – Святої Параскеви, збудована у 1898 році за кошти громади, а також кошти Миколи Василька та Грісгабера, розташована в центрі села ліворуч від дороги. Не помітити її неможливо: відразу кидається в очі своєю оригінальною окраскою: позолочено-синьо-срібрясто-помаранчевою.Так, в Параскевській церкви любов буковинців до спотворення пам’ятників бляхою та ядовитими кольорами перевершила все! Де ви ще побачити яскраво синю бляху та вільні від бляхи зруби, викрашені в помаранчевий колір?


А триярусну дзвіницю часто доводилося бачити?


Друга церква, Миколаївська, як і попередня, збудована також частково на кошти Миколи Василька в 1905 році. Так само, гуцульського типу з трьома верхами, вкритими бляхою. Від інших подібних церков її відрізняють дві башти, що прибудовані до бабинця. Тобто, церкву формально можна вважати п'ятиверховою.


Нижні зруби церкви, як і в більшості випадків в цій частині Буковини, окрашені у ядовито-зелений колір.
Дзвіниця – одноярусна:


Відомо, що на початку ХХ століття в селі знаходилися дві парові лісопильні.
Вид на Лукавці з села Липовани:

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: detpixto
2009-09-18 05:59 am (UTC)
якi гарнi боцюни... будь ласка , в своiiх нових росповiдях указуйте якой конфесii релiгiйни будови...
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-09-18 06:27 am (UTC)
а звідки мені знати, якої вони конфесії? на них це не написано...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: detpixto
2009-09-18 11:24 am (UTC)
зря надо надписи робити
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: andy_travelua
2009-09-18 11:26 am (UTC)
Можу лише сказати, що 90% (а може і більше) храмів на Буковині - УПЦ МП
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2010-06-28 11:54 am (UTC)
2 церкви Московського Патріархату.
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2011-01-17 09:01 pm (UTC)

iphone unlock

[url=http://www.3gsunlock.co.uk]iPhone Unlock[/url]
(Reply) (Thread)